Stichting Forensisch Dierenonderzoek

Wij zijn het enige veterinair forensisch team in Nederland en bieden laagdrempelig forensisch onderzoek aan bij het vermoeden van dierenmishandeling.

Monique Verkerk is in het dagelijkse leven naast dierenarts ook forensisch dierenarts en wildlife forensisch dierenarts. Dit betekent dat ze samen met de dierenpolitie zaken van dierenmishandeling en verwaarlozing onderzoekt. Hiervoor heeft Monique een eigen omgebouwde dierenambulance, een "rijdende sectieruimte" om op een plaats delict ter plaatse een onderzoek uit te voeren. Wij staan zaterdag en zondag in het hondendorp met onze ambulance en willen graag vertellen over ons werk en geïnteresseerden de gelegenheid geven om een kijkje te nemen in de ambulance. Natuurlijk is Bubbles, de veterinaire kadaverhond, ook beide dagen aanwezig.

Info op: https://forensischdierenonderzoek.nl


Plaats: Warmenhuizen