St. Reddingshonden Werkgroep Overijssel, alleen op zaterdag

Informatie en demonstraties reddingshonden. Reddingshonden werkgroep Overijssel, is alleen zondag aanwezig.

Het doel van Stichting Reddingshondenwerkgroep Overijssel is het opleiden en inzetten van deskundige reddingshondenteams om vermiste personen op te sporen in binnen- en buitenland. Ze maken gebruik van het zeer sterke reukvermogen van de honden. Door wekelijkse en realistisch opgezette oefeningen houden ze het niveau hoog. De vermiste personen waar de meeste zoekacties voor opgezet worden, betreffen onder andere personen die dementerend of anderszins ernstig verward zijn of verdwaald zijn. Door hen weer met hun familie te herenigen, bieden zij gratis hulp zodat voor beide partijen hun leven weer in rustiger vaarwater kan komen of dat familie ingeval van een gevonden overledene het verlies een plek kan geven.